Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R008742

OBCHODNÉ MENO: MART-SK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13640/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 516/17, Názov obce: Sabinov, PSČ: 083 01 

IČO: 36 481 017

DEŇ ZÁPISU: 31.07.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

2. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

4. - automatizované spracovanie dát a údajov

5. - organizovanie vzdelávacích kurzov a školení, výstav, kultúrnych a športových podujatí

6. - prípravné práce pre stavbu, demolácie a zemné práce

7. - poskytovanie služieb cez internet

8. - činnosť v oblasti reklamy a propagácie

9. - prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom

10. - prenájom hnuteľných vecí

11. - nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora

12. - podnikateľské poradenstvo

13. - pohostinské a reštauračné služby

14. - ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4

15. - mäsiarstvo, údenárstvo, výroba mäsových výrobkov

16. - výroba polotovarov

17. - výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov

18. - výroba mliečnych výrobkov

19. - upratovacie práce

20. - jazda a výuka jazdy na koni

21. - požičiavanie športových potrieb

22. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

23. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

24. prevádzkovanie športových zariadení

25. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

26. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

27. poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť

28. masérske služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ladislav Pančišin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sabinovská 19, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 12.11.1957, Deň vzniku funkcie: 31.07.2002

Meno a priezvisko: Ing. Anton Gaľa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 17, Názov obce: Sabinov, PSČ: 083 01 , Dátum narodenia: 31.05.1969, Deň vzniku funkcie: 19.07.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti navonok a podpisujú za spoločnosť vždy dvaja konatelia spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ladislav Pančišin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sabinovská 19, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 12.11.1957

Výška vkladu: 66 388,000000 EUR, Rozsah splatenia: 66 388,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Anton Gaľa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 17, Názov obce: Sabinov, PSČ: 083 01 , Dátum narodenia: 31.05.1969

Výška vkladu: 66 388,000000 EUR, Rozsah splatenia: 66 388,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   132 776,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   132 776,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.6.2002 v znení dodatku č. 1 zo dňa 19.7.2002 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

2. Dodatok č. 2, uzavretý dňa 17.12.2003 k spoločenskej zmluve.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1