Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R008748

OBCHODNÉ MENO: PHB, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13464/P

SÍDLO:  Názov obce: Kamenica 110, PSČ: 082 71 

IČO: 36 479 349

DEŇ ZÁPISU: 11.04.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy

2. demolácia, zemné práce a prípravné práce pre stavbu

3. maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností

4. nákladná cestná doprava

5. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb, vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Andrej Pella, Bydlisko: Názov obce: Kamenica 110, PSČ: 082 71 , Dátum narodenia: 21.12.1963, Deň vzniku funkcie: 11.04.2002

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Andrej Pella, Bydlisko: Názov obce: Kamenica 110, PSČ: 082 71 , Dátum narodenia: 21.12.1963

Výška vkladu: 7 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 7 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.2.2002, v znení jej dodatku č.1 zo dňa 10.4.2002, uzavretými podľa zák.č. 513/91 Zb.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1