Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R008745

OBCHODNÉ MENO: Pehas Property s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22901/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dukelská 70, Názov obce: Giraltovce, PSČ: 087 01 

IČO: 45 425 329

DEŇ ZÁPISU: 22.04.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Juhás, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kmeťovo stromoradie 14365/9, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 24.10.1999, Deň vzniku funkcie: 29.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje za spoločnosť samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Juhás, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kmeťovo stromoradie 14365/9, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 24.10.1999

Výška vkladu: 6 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1