Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R008751

OBCHODNÉ MENO: PROCONT, spol. s r.o. Prešov

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 67/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kúpeľná 1/A, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 

IČO: 00 697 591

DEŇ ZÁPISU: 08.04.1991

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - vývoj, projektovanie, výroba a dodávky automatizovaných systémov a elktrotechnických zariadení

2. - vývoj software a hardware

3. - obchodná a sprostredkovateľská činnosť s priemyselným, potravinárskym, stavebným tovarom a poľnohospodárskymi produktami

4. - reklamná činnosť

5. - obchodná a sprostredkovateľská činnosť s výpočtovou technikou, softwarom a prvkami priemyselnej automatizácie

6. - maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností

7. - výroba, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov elektrické stroje, prístroje, rozvádzače poznámka: Výroba rozvádzačov a riadiacich systémov do 1000 V pracovných strojov pre obj. tr. A, E2 - okrem bleskozvodov

8. - inžinierska činnosť v elektrotechnike a strojárstve

9. - inžinierska a dodávateľská činnosť v oblasti vyšších dodávok investičných technologických celkov

10. - vývoj, konštrukcia, výroba, montáž a dodávky strojov a zariadení

11. - oprava a údržba pracovných strojov

12. - propagačná činnosť

13. - sprostredkovateľská činnosť

14. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

15. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

16. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

17. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických (len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: RNDr. Jaroslav Klimek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 7938/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 24.11.1964, Deň vzniku funkcie: 15.02.2018

Meno a priezvisko: Ing. Peter Lang, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 5681/15, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 10.02.1971, Deň vzniku funkcie: 01.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť navonok zastupujú konatelia samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia tak, že k tlačenému alebo písanému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: ASV a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Púchovská 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , IČO 35 735 058

Výška vkladu:  595 000,000000 EUR, Rozsah splatenia:  595 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   595 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   595 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Obchodné meno/názov: SPEL-PROCONT, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kúpeľná 1/A, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , IČO 31 673 775

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 4.4.1991 na základe zák.č. 109/64 Zb. v znení novely č.103/90 Zb. Stary spis: S.r.o. 279

2. Spoločenská zmluva v znení dodatkov vypracovaných v zmysle § 105 a násl. ust. zák. č. 513/91 Zb. prispôsobujúcich sa tomuto zákonu v zmysle § 764 zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 279

3. Zmena zo dňa 25.6.1998, ktorou bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z.

4. Dodatok zo dňa 10.1.2000 k spoločenskej zmluve.

5. Dodatok zo dňa 20.10.2001 k spoločenskej zmluve.

6. Dodatok zo dňa 1.3.2004 k spoločenskej zmluve.

7. Spoločnosť je v dôsledku zlúčenia právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti SPEL-PROCONT, spol. s r.o., zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov v odd. Sro, vložka č. 1137/P

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1