Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R008743

OBCHODNÉ MENO: MJ CONTROL, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 33186/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jabloňová 7012/30, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 

IČO: 50 404 792

DEŇ ZÁPISU: 13.07.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. Prípravné práce k realizácii stavby

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Počítačové služby

9. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. Faktoring a forfaiting

11. Vedenie účtovníctva

12. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

13. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

14. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

15. Prenájom hnuteľných vecí

16. Administratívne služby

17. Výroba elektromotorv, rozvádzačov, káblov a batérií

18. Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie

19. Montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ľudmila Ondušová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jabloňová 7012/30, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 10.07.1958, Deň vzniku funkcie: 05.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne v celom rozsahu.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ľudmila Ondušová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jabloňová 7012/30, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 10.07.1958

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1