Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R008736

OBCHODNÉ MENO: Instal - home s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36412/P

SÍDLO:  Názov obce: Osikov 231, PSČ: 086 42 

IČO: 51 723 671

DEŇ ZÁPISU: 22.05.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Prenájom hnuteľných vecí

4. Administratívne služby

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

8. Faktoring a forfaiting

9. Finančný lízing

10. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

11. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

12. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

13. vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

14. prípravné práce k realizácii stavby

15. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

16. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových

17. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

18. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ján Červenický, Bydlisko: Názov obce: Osikov 231, PSČ: 086 42 , Dátum narodenia: 11.05.1977, Deň vzniku funkcie: 07.08.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti v jej mene koná samostatne a podpisuje tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Červenický, Bydlisko: Názov obce: Osikov 231, PSČ: 086 42 , Dátum narodenia: 11.05.1977

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1