Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R008740

OBCHODNÉ MENO: Krovmont SK s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39329/P

SÍDLO:  Názov obce: Hertník 461, PSČ: 086 42 

IČO: 52 776 051

DEŇ ZÁPISU: 14.11.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. Prípravné práce k realizácii stavby

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Čistiace a upratovacie služby

5. Administratívne služby

6. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

7. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

8. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

9. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. Prenájom hnuteľných vecí

12. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

13. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

14. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

15. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

16. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

17. Sťahovacie služby

18. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

19. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

20. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

21. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

22. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

23. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

24. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

25. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Tomáš Loy, Bydlisko: Názov obce: Hertník 344, PSČ: 086 42 , Dátum narodenia: 09.07.1977, Deň vzniku funkcie: 02.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ zastupuje spoločnosť navonok – koná samostatne. Koná a podpisuje za spoločnosť tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Tomáš Loy, Bydlisko: Názov obce: Hertník 344, PSČ: 086 42 , Dátum narodenia: 09.07.1977

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1