Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R008735

OBCHODNÉ MENO: INNEX, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10813/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bardejovská 2046/28, Názov obce: Ľubotice, PSČ: 080 06 

IČO: 36 451 665

DEŇ ZÁPISU: 27.11.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

2. - sprostredkovanie obchodu a služieb

3. - leasing a prenájom strojov a zariadení

4. - reklamná a propagačná činnosť

5. - návrh interiérov a montáž nábytku

6. sprostredkovanie dopravy

7. podnikateľské poradenstvo

8. organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, seminárov, školení

9. výroba piliarska a impregnácia dreva

10. výroba drobných výrobkov z dreva a drevených obalov

11. výroba tovaru z papiera, lepenky a plastov

12. výroba nábytku

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Matej Manik, Bydlisko: Názov obce: Demjata 264, PSČ: 082 13 , Dátum narodenia: 21.01.2000, Deň vzniku funkcie: 01.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Matej Manik, Bydlisko: Názov obce: Demjata 264, PSČ: 082 13 , Dátum narodenia: 21.01.2000

Výška vkladu: 6 700,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 700,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 700,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 700,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.10.1997, podľa § 105 nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb.

2. Doplnok č. 1 zo dňa 22.6.1998, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z.

3. Doplnok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.12.1998.

4. Dodatok č.3 zo dňa 27.7.2001 k spoločenskej zmluve.

5. Dodatok č.4 zo dňa 1.10.2001 k spoločenskej zmluve.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1