Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R008732

OBCHODNÉ MENO: EURO - K s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21820/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stakčínska 759/9, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01 

IČO: 44 841 043

DEŇ ZÁPISU: 11.07.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

6. baliace činnosti, manipulácia s tovarom

7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. prenájom hnuteľných vecí

9. vedenie účtovníctva

10. čistiace a upratovacie služby

11. výroba výrobkov z papiera

12. výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

13. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

14. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

15. výroba plastov v primárnej forme

16. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

17. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

18. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

19. služby požičovní

20. výroba nápojov

21. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

22. administratívne služby

23. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

24. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

25. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

26. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

27. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

28. prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

29. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

30. zubná technika

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Gábor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rastislavova 1112/4, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01 , Dátum narodenia: 29.07.1973, Deň vzniku funkcie: 19.02.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná a podpisuje samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Gábor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 2055/7, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01 , Dátum narodenia: 27.09.1994

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Gabriel Gábor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 2055/7, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01 , Dátum narodenia: 23.10.1996

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj časti podniku Predaj časti podniku spoločnosti EURO - K s. r. o. s označením „Stredisko Armales“ na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 30.11.2022 uzavretej medzi spoločnosťou EURO - K s. r. o., IČO: 44 841 043 ako predávajúcim a spoločnosťou PEGA Invest s.r.o., IČO: 53 518 756, so sídlom: Stakčínska 759, 069 01 Snina, ako kupujúcim.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1