Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R008727

OBCHODNÉ MENO: DDCT, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 43602/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Scherffelova 38, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 

IČO: 46 921 486

DEŇ ZÁPISU: 28.11.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. prenájom hnuteľných vecí

6. prieskum trhu a verejnej mienky

7. reklamné a marketingové služby

8. administratívne služby

9. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

10. poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny

11. poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Martin Zoričák, Bydlisko: Názov obce: Nová Lesná 384, PSČ: 059 86 , Dátum narodenia: 10.08.1992, Deň vzniku funkcie: 04.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Martin Zoričák, Bydlisko: Názov obce: Nová Lesná 384, PSČ: 059 86 , Dátum narodenia: 10.08.1992

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.10.2012 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.12.2014.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.12.2016.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.05.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1