Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R008723

OBCHODNÉ MENO: AutoForte, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21055/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petrovianska 38/A, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 

IČO: 44 556 314

DEŇ ZÁPISU: 23.12.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel

3. Oprava karosérií

4. Prenájom hnuteľných vecí

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. Reklamné a marketingové služby

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Čistiace a upratovacie služby

9. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: ambulancie všeobecnej ambulantnej starostlivosti v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Kalman, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 74, Názov obce: Vechec, PSČ: 094 12 , Dátum narodenia: 06.02.1961, Deň vzniku funkcie: 23.12.2008

Meno a priezvisko: Ing. Františka Štefanková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 230/5, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 12.08.1968, Deň vzniku funkcie: 04.01.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Ak je ustanovených viacej konateľov konajú v mene spoločnosti samostatne. Za spoločnosť podpisuje konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Kalman, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 74, Názov obce: Vechec, PSČ: 094 12 , Dátum narodenia: 06.02.1961

Výška vkladu: 24 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 24 750,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Františka Štefanková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 230/5, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 12.08.1968

Výška vkladu: 8 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 8 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1