Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R008725

OBCHODNÉ MENO: CASTEL, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11798/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalinčiakova 2681/9, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 

IČO: 31 669 671

DEŇ ZÁPISU: 02.04.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - poradenstvo a sprostredkovanie v predmete podnikania

2. - vedenie účtovnej evidencie

3. - činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov

4. - komplexné poradenstvo pre podnikateľov

5. - prieskum trhu

6. - sprostredkovanie obchodu

7. - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností

8. - nákup a predaj-drevo, celulóza, stavebný tovar

9. - prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. - správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

11. - prenájom hnuteľných vecí

12. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

13. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

14. - nákup a predaj drevoobrábacích strojov a náradia, priemyselný tovar, domáce potreby, drobný tovar, stavebné dielce a materiály, drevné suroviny, výrobky z dreva, drogéria /okrem jedov a žieravín/, sklo, porcelán, textil, hračky, športové potreby, potraviny, živé zvieratá, palivá, pohonné hmoty, mazivá, klenoty, bižutéria, ovocie, zelenina, elektrotechnika a elektronika, hutné materiály, gumárenské a chemické výrobky /okrem jedov a žieravín/, kvety, autá, náhradné diely a autopríslušenstvo, poľnohospodárske a záhradkárske potreby, stroje, farby-laky, tabakové výrobky, tabak, alkoholické výrobky, nábytok

15. - sprostredkovanie služieb cestovného ruchu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Kalman, Bydlisko: Názov obce: Vechec 74, Dátum narodenia: 06.02.1961

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Kalman, Bydlisko: Názov obce: Vechec 74, PSČ: 094 12 , Dátum narodenia: 06.02.1961

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.1.1993, v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 5.3.1993, uzavretými podľa zák.č. 513/91 Zb. Dodatok č. 1 spoločenskej zmluvy zo dňa 3.1.1997. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.2.1997. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 23.6.1999. Spoločnosť bola zaregistrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I s dňom vzniku2.4.1993 v odd. Sro vo vložke číslo 2869/V. V obchodnom registri Okresného súdu Prešov bola zaregistrovaná na základe rozhodnutia súdu o zmene sídla spoločnosti z dôvodu miestnej príslušnosti.

2. Zmena spoločenskej zmluvy - úplné znenie vo forme notárskej zápisnice N 242/99, Nz 296/99, zo dňa 23.6.1999 spísaná JUDr. Valériou Zahorjanovou, notárkou vo Vranove n/Topľou.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1