Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R008728

OBCHODNÉ MENO: DENTIKO s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 31577/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Francisciho 3288, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 

IČO: 48 069 272

DEŇ ZÁPISU: 04.06.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

3. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore stomatológia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MDDr. Ivana Ilečková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 694/79, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 07.06.1988, Deň vzniku funkcie: 01.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MDDr. Ivana Ilečková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 694/79, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 07.06.1988

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1