Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R008729

OBCHODNÉ MENO: DMF Consulting s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 35569/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukorelliho 2944/55, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 

IČO: 51 215 179

DEŇ ZÁPISU: 07.12.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

2. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Kuriérske služby

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Vedenie účtovníctva

10. Informačná činnosť

11. Administratívne služby

12. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

13. Poskytovanie služieb osobného charakteru

14. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

15. Finančný lízing

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Jana Marinková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukorelliho 2944/55, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 31.05.1988, Deň vzniku funkcie: 07.12.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti každý konateľ koná samostatne a za spoločnosť podpisuje tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Jana Marinková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukorelliho 2944/55, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 31.05.1988

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1