Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R008750

OBCHODNÉ MENO: PRELIKA, a.s. Prešov

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10186/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Protifašistických bojovníkov 4, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 

IČO: 36 467 782

DEŇ ZÁPISU: 02.08.2000

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba strojov pre potravinársky priemysel (okrem elektro častí)

2. - výroba nealkoholických nápojov

3. - výroba horčice

4. - výroba ľadu

5. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

6. - sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy

7. - reklamná a propagačná činnosť

8. - výroba liehovín

9. - výroba octu

10. - výroba ovocného vína (obsah alkoholu do l5%)

11. - doliehovanie ovocného vína (obsah alkoholu do l5 %)

12. - výroba hroznového vína (obsah alkoholu do l5 %)

13. - cestná nákladná doprava

14. výroba ovocných a zeleninových výrobkov

15. výroba chuťových prísad a korenín

16. výroba liehu a spracovanie liehu v týchto liehovarníckych závodoch: - samostatný sklad liehu, - egalizačná stanica, - denaturačný závod, - ovocný liehovar

17. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Martin Lipták, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moravská 386/79, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 23.09.1969, Deň vzniku funkcie: 11.05.2017

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Marcela Ondriová, Bydlisko: Názov obce: Víťaz 444, PSČ: 082 38 , Dátum narodenia: 04.08.1964, Deň vzniku funkcie: 11.05.2017

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Jaroslav Timko, Bydlisko: Názov obce: Župčany 219, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 27.05.1977, Deň vzniku funkcie: 28.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú najmenej dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Róbert Kravec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod dubom 25, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 30.11.1971, Deň vzniku funkcie: 11.05.2017

Meno a priezvisko: Adela Zálehová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fintická 65, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 06 , Dátum narodenia: 03.10.1973, Deň vzniku funkcie: 11.05.2017

Meno a priezvisko: Bc. Samuel Lipták, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šalgovická 41, Názov obce: Ľubotice, PSČ: 080 06 , Dátum narodenia: 18.08.1999, Deň vzniku funkcie: 28.12.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 194 981,080660 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 194 981,080660 EUR

AKCIE

Počet: 1250 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  26,555136 EUR 

Počet: 70 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  16 596,959438 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 255/2000, Nz 265/2000 zo dňa 16.6.2000 spísanej notárom JUDr. Alexandrom Demeterom v Sečovciach, podľa ust. § 154 a nasl. ust. zák.č. 513/91 zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

2. Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 16.11.2000.

3. Zmena stanov a.s. schválená mimoriadným valným zhromaždením dňa l9.7.2001.

4. Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 27.6.2002 a 11.7.2002. Zvýšenie základného imania z 1.000.000,-Sk na 36.000.000,-Sk zapísané v obchodnom registri 22.8.2002.

5. Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 18.12.2002.

6. Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 6.2.2004.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1