Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R008372

OBCHODNÉ MENO: Zlatníctvo Malachit, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15448/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 6757/17, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 

IČO: 36 265 667

DEŇ ZÁPISU: 04.11.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

4. zváračské práce

5. pomocné stavebné práce v rozsahu voľnej živnosti

6. prípravné práce pre stavbu, demolácie a zemné práce

7. maliarske a natieračské práce

8. sklenárske práce

9. obkladačské práce

10. omietkárske práce

11. montáž sadrokartónových konštrukcií

12. lešenárske práce

13. montáž plastových a hliníkových okien a dverí

14. montáž žalúzií a roliet

15. inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti

16. vykonávanie prác strojnými mechanizmami

17. komisionálny predaj v rozsahu voľnej živnosti

18. predaj drahých kovov výmenným spôsobom v rozsahu voľnej živnosti

19. výkup zlata a striebra

20. čistenie zlata a striebra

21. finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti

22. podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

23. kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb

24. faktoring a forfaiting

25. organizovanie školení, kurzov a seminárov

26. správa registratúrnych záznamov bez trvalej registratúrnej hodnoty

27. poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) so súhlasom autora

28. poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)

29. marketing

30. činnosť ekonomických a účtovných poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Viera Vaníčková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 6757/17, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 01.10.1951, Deň vzniku funkcie: 04.11.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti konajú konatelia samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Viera Vaníčková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanskeho 6757/17, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 01.10.1951

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1