Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R008365

OBCHODNÉ MENO: VAKOV, spol. s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2593/T

SÍDLO:  Názov obce: Vydrany 344

IČO: 17 642 477

DEŇ ZÁPISU: 10.09.1991

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba obalového materiálu z plastických hmôt,

2. obchodná činnosť, /s torarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie-oprávnenie môže sa obchodovať len s týmto povolením-oprávnením/,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Oliver Varga, Bydlisko: Názov obce: Vydrany 394, PSČ: 930 16 , Dátum narodenia: 16.07.1961, Deň vzniku funkcie: 15.07.1993

Meno a priezvisko: Ladislav Varga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bodrocká 24, Názov obce: Bratislava, Dátum narodenia: 28.07.1954

Meno a priezvisko: Norbert Kovács, B.S.B.A., Bydlisko: Názov obce: Veľké Ludince 15, PSČ: 935 65 , Dátum narodenia: 24.07.1983, Deň vzniku funkcie: 16.04.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť sa podpisujú vždy spoločne dvaja konatelia. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Oliver Varga, Bydlisko: Názov obce: Vydrany 394, PSČ: 930 16 , Dátum narodenia: 16.07.1961

Výška vkladu: 4 448,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 448,000000 EUR

SPOLUVLASTNÍCTVO OBCHODNÉHO PODIELU

Spoločný obchodný podiel

Výška vkladu: 2 224,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 224,000000 EUR

Meno a priezvisko: Erika Kovácsová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 293, Názov obce: Vydrany, PSČ: 930 16 , Dátum narodenia: 01.08.1964

Funkcia: Spoločný zástupca, Meno a priezvisko: Norbert Kovács, B.S.B.A., Bydlisko: Názov obce: Veľké Ludince 15, PSČ: 935 65 , Dátum narodenia: 24.07.1983

Meno a priezvisko: Anita Kovács, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 293, Názov obce: Vydrany, PSČ: 930 16 , Dátum narodenia: 30.03.1987

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 672,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 672,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.8.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák. č. 103/ 1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 2311

2. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 26.2.1993 v súlade so zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 2311

3. Uznesenie OS v Dunajskej Strede č. D 218/95, Dnot 570/95 zo dňa 16.01.1997.

4. Dodatkom č. 1 zo dňa 27.07.1998 bola spoločenská zmluva prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1