Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R008368

OBCHODNÉ MENO: V-TETAG, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14886/T

SÍDLO:  Názov obce: Dolné Saliby 782, PSČ: 925 02 

IČO: 36 260 959

DEŇ ZÁPISU: 04.05.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. spracovanie dreva

2. ťažba dreva v rozsahu voľnej živnosti

3. stolárstvo

4. tesárstvo

5. výroba nábytku

6. výroba drevených obalov

7. služby súvisiace s rastlinnou výrobou

8. služby súvisiace so živočíšnou výrobou okrem veterinárnych služieb

9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

10. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

11. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

12. vnútroštátna nákladná cestná doprava

13. poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho predaja a činnosti odborného lesného hospodára

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Erika Vácziová, Bydlisko: Názov obce: Dolné Saliby 782, PSČ: 925 02 , Dátum narodenia: 28.03.1981, Deň vzniku funkcie: 04.05.2004

Meno a priezvisko: Tibor Váczi, Bydlisko: Názov obce: Dolné Saliby 782, PSČ: 925 02 , Dátum narodenia: 12.09.1982, Deň vzniku funkcie: 04.05.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Erika Vácziová, Bydlisko: Názov obce: Dolné Saliby 782, PSČ: 925 02 , Dátum narodenia: 28.03.1981

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Attila Váczi, Bydlisko: Názov obce: Dolné Saliby 782, PSČ: 925 02 , Dátum narodenia: 16.01.1984

Výška vkladu: 1 700,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 700,000000 EUR

Meno a priezvisko: Tibor Váczi, Bydlisko: Názov obce: Dolné Saliby 782, PSČ: 925 02 , Dátum narodenia: 12.09.1982

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 700,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 700,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1