Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R008363

OBCHODNÉ MENO: TQ Slovensko, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11223/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrbovská cesta 17, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 

IČO: 36 229 857

DEŇ ZÁPISU: 03.11.1998

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných, než základných služieb spojených s prenájmom

2. prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá bez poskytovania iných, než s tým súvisiacich základných služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Eugen Faist, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Am Triftpark 27, Názov obce: Berlín, PSČ: 134 37 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 04.02.1951, Deň vzniku funkcie: 19.12.2008

Meno a priezvisko: Benjamin Faist, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Am Schützenhof 3, Názov obce: Warburg, PSČ: 344 14 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 22.12.1980, Deň vzniku funkcie: 18.01.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Faistec Beteiligungsgesellschaft , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Am Triftpark 27, Názov obce: Berlin, PSČ: 13437 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HRB 80055 B

Výška vkladu:  272 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  272 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Eugen Faist, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Am Triftpark 27, Názov obce: Berlín, PSČ: 134 37 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 04.02.1951

Výška vkladu:  136 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  136 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Benjamin Faist, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Am Schützenhof 3, Názov obce: Warburg, PSČ: 344 14 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 22.12.1980

Výška vkladu:  136 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  136 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Corina Meroth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hansjakobstraße 57, Názov obce: Freiburg, PSČ: 791 17 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 14.03.1987

Výška vkladu:  136 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  136 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   680 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   680 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice č. Nz 122/98 dňa 18.05.1998 podľa slovenského práva.

2. Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 14.8.2002. Zmena sídla spoločnosti z Piešťany, Vrbovská cesta 2617/102 na Piešťany, Vrbovská 17.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1