Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R008366

OBCHODNÉ MENO: Vaše bývanie s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 20275/T

SÍDLO:  Názov obce: Dechtice 104, PSČ: 919 53 

IČO: 36 799 424

DEŇ ZÁPISU: 03.07.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

4. prieskum trhu a verejnej mienky

5. reklamná a propagačná činnosť

6. obchodné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti

7. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

8. faktoring a forfaiting

9. manažment a marketing

10. prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností (čistiace a upratovacie práce, prenájom strojov a zariadení)

11. prenájom hnuteľných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Ježovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potočná 448/6, Názov obce: Málinec, PSČ: 985 26 , Dátum narodenia: 20.01.1970, Deň vzniku funkcie: 03.07.2007

Meno a priezvisko: Marián Kyseľ, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľná 15, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 12.10.1948, Deň vzniku funkcie: 03.07.2007

Meno a priezvisko: Bc. Pavol Lackovič, Bydlisko: Názov obce: Dechtice 104, PSČ: 919 53 , Dátum narodenia: 01.11.1972, Deň vzniku funkcie: 03.07.2007

Meno a priezvisko: Mgr. Mária Jágrová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bežecká ulica 9504/35, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 08 , Dátum narodenia: 28.12.1980, Deň vzniku funkcie: 09.11.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Ježovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potočná 448/6, Názov obce: Málinec, PSČ: 985 26 , Dátum narodenia: 20.01.1970

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Branislav Jáger, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bežecká ulica 9504/35, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 08 , Dátum narodenia: 05.08.1975

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

Meno a priezvisko: Marián Kyseľ, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľná 15, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 12.10.1948

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

Meno a priezvisko: Bc. Pavol Lackovič, Bydlisko: Názov obce: Dechtice 104, PSČ: 919 53 , Dátum narodenia: 01.11.1972

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1