Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R008367

OBCHODNÉ MENO: VIDA ENVIROMENT CORPORATION s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 49832/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 749/18, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 

IČO: 54 014 557

DEŇ ZÁPISU: 25.08.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

2. Prevádzkovanie biologickej čistiarne odpadových vôd

3. Čistiace a upratovacie služby

4. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

5. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

6. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

7. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

8. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení- elektrických

9. Prípravné práce k realizácii stavby

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. Vedenie účtovníctva

13. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

15. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

16. Prenájom hnuteľných vecí

17. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

18. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

19. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

20. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

21. Administratívne služby

22. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jana Kabátová, Bydlisko: Názov obce: Dvorníky 693, PSČ: 920 56 , Dátum narodenia: 27.08.1979, Deň vzniku funkcie: 25.08.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jana Kabátová, Bydlisko: Názov obce: Dvorníky 693, PSČ: 920 56 , Dátum narodenia: 27.08.1979

Výška vkladu: 15 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 15 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1