Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R008356

OBCHODNÉ MENO: PEDIAS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 20256/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybárska 1106/9, Názov obce: Hlohovec-Šulekovo, PSČ: 920 03 

IČO: 36 796 468

DEŇ ZÁPISU: 26.06.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii kategórii lekár v špecializačnom odbore pediatria, dorastové lekárstvo

2. dopravná zdravotná služba

3. organizovanie vzdelávacích a školiacich podujatí

4. prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a iných doplnkových činností ( upratovacie a čistiace práce)

5. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti

6. reklamné a vydavateľské činnosti

7. prieskum trhu a verejnej mienky

8. zásielkový predaj

9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti

10. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti

11. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

12. Bezpečnostnotechnické služby

13. Výkon činnosti stavbyvedúceho

14. Prípravné práce k realizácii stavby

15. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

16. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MUDr. Mária Bugárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybárska 1106/9, Názov obce: Hlohovec - Šulekovo, PSČ: 920 03 , Dátum narodenia: 25.02.1961, Deň vzniku funkcie: 26.06.2007

Meno a priezvisko: Ing. Michal Bugár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybárska 1106/9, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 03 , Dátum narodenia: 10.01.1986, Deň vzniku funkcie: 13.12.2012

Meno a priezvisko: Peter Bugár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybárska 1106/9, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 03 , Dátum narodenia: 17.08.1990, Deň vzniku funkcie: 13.12.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. V mene spoločnosti konateľ jedná a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Michal Bugár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybárska 1106/9, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 03 , Dátum narodenia: 10.01.1986

Výška vkladu: 1 992,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 992,000000 EUR

Meno a priezvisko: MUDr. Mária Bugárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybárska 1106/9, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 03 , Dátum narodenia: 25.02.1961

Výška vkladu: 2 656,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 656,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Peter Bugár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. sv. Michala 25/28, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01 , Dátum narodenia: 17.08.1990

Výška vkladu: 1 992,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 992,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1