Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R008346

OBCHODNÉ MENO: Jetta s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15520/T

SÍDLO:  Názov obce: Horné Saliby 187, PSČ: 925 03 

IČO: 36 266 311

DEŇ ZÁPISU: 27.11.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

4. požičiavanie športových potrieb

5. predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ak aj bezmäsitých jedál na priamu konzumáciu

6. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

7. turistické nocľahárne a chaty po triedu **

8. reklamná činnosť

9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Andrea Dobossy, Bydlisko: Názov obce: Horné Saliby 187, PSČ: 925 03 , Dátum narodenia: 21.05.1970, Deň vzniku funkcie: 27.11.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Andrea Dobossy, Bydlisko: Názov obce: Horné Saliby 187, PSČ: 925 03 , Dátum narodenia: 21.05.1970

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1