Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R008348

OBCHODNÉ MENO: Kútik Zdravia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17598/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Korzo Bélu Bartóka 789/3, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 

IČO: 36 275 743

DEŇ ZÁPISU: 14.10.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

2. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

3. reklamná a propagačná činnosť

4. poradenská činnosť v rozsahu živnosti

5. prieskum trhu a verejnej mienky

6. prenájom hnuteľných vecí

7. organizovanie kurzov, školení, seminárov, výstav, veľtrhov, kultúrnych a spoločenských podujatí

8. výroba potravín

9. ekonomické, finančné a podnikateľské poradenstvo

10. poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti

11. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických nápojov, koktailov, zmrzliny a mrazených krémov, tepelne rýchlo upravovaných potravinových výrobkov a obvyklých príloh a doplnkového tovaru

12. vydavateľská činnosť

13. poskytovanie informácií cez internet

14. kancelárske a sekretárske služby

15. poradenská činnosť

16. prípravné práce k realizácii stavby

17. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

18. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

19. cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie

20. prevádzkovanie výdajne stravy

21. poskytovanie sociálnych služieb

22. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Enikő Bödők, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petőfiho 79/21, Názov obce: Číčov, PSČ: 946 19 , Dátum narodenia: 23.04.1974, Deň vzniku funkcie: 14.10.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konateľ koná samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Enikő Bödők, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petőfiho 79/21, Názov obce: Číčov, PSČ: 946 19 , Dátum narodenia: 23.04.1974

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1