Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R008347

OBCHODNÉ MENO: KONŠTRUKTING, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 27014/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružový háj 937/47, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 

IČO: 35 745 592

DEŇ ZÁPISU: 04.05.1998

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,

3. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

5. prenájom hnuteľných vecí,

6. administratívne služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Rudolf Molnár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Szamos utca 3/A, Názov obce: Szeged, PSČ: 6723 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 23.07.1964, Deň vzniku funkcie: 19.09.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Rudolf Molnár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Szamos utca 3/A, Názov obce: Szeged, PSČ: 6723 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 23.07.1964

Výška vkladu: 6 660,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 660,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 660,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 660,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.12.1997 v súlade s ust. §§ 57, 105-153 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákona. Stary spis: S.r.o. 24201

2. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.7.1998 a dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 9.2.1999, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák.č. 11/1998 Z.z

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2010 a zo dňa 08.12.2010.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1