Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R008338

OBCHODNÉ MENO: GL Soft s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45770/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrušovská ulica 369/3, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 

IČO: 50 756 281

DEŇ ZÁPISU: 09.03.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Administratívne služby

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

8. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

9. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Gábor Lelkes, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrušovská ulica 369/3, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 , Dátum narodenia: 09.10.1992, Deň vzniku funkcie: 11.11.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Gábor Lelkes, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrušovská ulica 369/3, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 , Dátum narodenia: 09.10.1992

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.11.2017. Zmena obchodného mena spoločnosti z NLF Corporation s.r.o. na GL Soft s. r. o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1