Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R008336

OBCHODNÉ MENO: FUN park SK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 50298/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kračanská cesta 1239/42, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 

IČO: 50 190 938

DEŇ ZÁPISU: 10.03.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu.

2. Prevádzkovanie výdajne stravy.

3. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach.

4. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok.

5. Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie).

6. Výroba nápojov.

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo Iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu.

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb.

10. Reklamné a marketingové služby.

11. Administratívne služby

12. Prenájom hnuteľných vecí.

13. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti.

14. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

15. prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

16. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

17. služby požičovní,

18. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,

19. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Juraj Mikovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Esterházyovcov 392/21, Názov obce: Vozokany, PSČ: 925 05 , Dátum narodenia: 26.04.1983, Deň vzniku funkcie: 10.06.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. A to tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj podpis

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Juraj Mikovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Esterházyovcov 392/21, Názov obce: Vozokany, PSČ: 925 05 , Dátum narodenia: 26.04.1983

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločenská zmluva o založení spoločnosti zo dňa 21.01.2016

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1