Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R008333

OBCHODNÉ MENO: ENVIRO-LEG s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 48619/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 10, Názov obce: Trnava, PSČ: 918 38 

IČO: 51 919 885

DEŇ ZÁPISU: 04.09.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchod

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. administratívne služby

6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

8. reklamné a marketingové služby

9. čistiace a upratovacie služby

10. odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

11. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

12. činnosť vodohospodára

13. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

14. činnosť bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v cestnej doprave

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Anna Kollárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majcichov 768, Názov obce: Majcichov, PSČ: 919 22 , Dátum narodenia: 30.05.1975, Deň vzniku funkcie: 04.09.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ vždy samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Anna Kollárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majcichov 768, Názov obce: Majcichov, PSČ: 919 22 , Dátum narodenia: 30.05.1975

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská listina zo dňa 20.08.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1