Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R008339

OBCHODNÉ MENO: Indeed, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21320/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Esterházyovcov 716/22, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 

IČO: 43 947 743

DEŇ ZÁPISU: 23.01.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. automatizované spracovanie dát

2. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

3. poskytovanie software - prenájom hotových programov na základe zmluvy s autorom

4. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. nákup a predaj výpočtovej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky

7. počítačové služby

8. tvorba webových stránok a ich následná aktualizácia

9. správa a inštalácia počítačových sietí

10. prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky

11. zabezpečovanie, usporadúvanie a organizovanie kultúrnych, spoločenských a umeleckých podujatí seminárov, kurzov a školení

12. sprostredkovateľská činnosť

13. reklamná a propagačná činnosť

14. grafické práce na počítači

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Michal Tury, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pajštúnska 3821/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02 , Dátum narodenia: 31.10.1981, Deň vzniku funkcie: 23.01.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti uvedie konateľ svoju funkciu a pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Michal Tury, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pajštúnska 3821/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02 , Dátum narodenia: 31.10.1981

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1