Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R008332

OBCHODNÉ MENO: ELESTA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19425/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gen. L. Svobodu 1405/22, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01 

IČO: 36 719 714

DEŇ ZÁPISU: 30.12.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

4. reklamná a propagačná činnosť

5. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti

6. poradenstvo a príprava projektov v oblasti čerpania finančných prostriedkov z fondov a grantov v rozsahu voľnej živnosti

7. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

8. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Marko, CSc., Bydlisko: Názov obce: Záhorie 60, PSČ: 901 01 , Dátum narodenia: 27.01.1947, Deň vzniku funkcie: 26.01.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Erik Tabak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gen. L. Svobodu 1361/36, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01 , Dátum narodenia: 20.01.1977

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1