Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R008323

OBCHODNÉ MENO: CONSULTING SLOVAKIA, , s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17330/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 43/A, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 

IČO: 36 273 597

DEŇ ZÁPISU: 13.07.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská a poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

2. automatizované spracovanie dát

3. prenájom hnuteľných vecí - leasing

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

6. prenájom pozemných, vodných a vzdušných dopravných prostriedkov

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti cestnej dopravy

8. vnútroštátna nákladná cestná doprava

9. medzinárodná nákladná cestná doprava

10. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Alžbeta Fülesová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jazdecká 2193/54, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 , Dátum narodenia: 13.11.1956, Deň vzniku funkcie: 01.07.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a to tak, že k napísanému, alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Alžbeta Fülesová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jazdecká 2193/54, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 , Dátum narodenia: 13.11.1956

Výška vkladu: 73 027,000000 EUR, Rozsah splatenia: 73 027,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  73 027,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  73 027,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1