Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R008326

OBCHODNÉ MENO: DARUTIL SERVIS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 20348/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská 14, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 

IČO: 36 806 706

DEŇ ZÁPISU: 19.07.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. prenájom motorových vozidiel, strojov, prístrojov a zariadení

4. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti

5. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi s iným ako nebezpečným odpadom

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, služieb a obchodu v rozsahu voľnej živnosti

7. reklamná a propagačná činnosť

8. demontáž kovových konštrukcií

9. demolácie a búracie práce

10. prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Zoltán Nagy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničná 13, Názov obce: Topoľníky, PSČ: 930 11 , Dátum narodenia: 06.09.1960, Deň vzniku funkcie: 19.07.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť je navonok zastupovaná jedným alebo viacerými konateľmi. V mene spoločnosti koná a spoločnosť navonok zastupuje každý konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému alebo opečiatkovanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Irén Nagy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničná 13, Názov obce: Topoľníky, PSČ: 930 11 , Dátum narodenia: 22.08.1960

Výška vkladu: 2 125,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 125,000000 EUR

Meno a priezvisko: MUDr. Rita Otilová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malá 2082/17, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 07.02.1970

Výška vkladu: 2 257,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 257,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Gabriel Otil, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malá 2082/17, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 23.04.1970

Výška vkladu: 2 258,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 258,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1