Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R008327

OBCHODNÉ MENO: DARUTIL TRADE s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26301/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská 14, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 

IČO: 45 706 492

DEŇ ZÁPISU: 15.10.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

2. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

3. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

4. prípravné práce k realizácii stavby

5. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

11. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

12. skladovanie

13. baliace činnosti, manipulácia s tovarom

14. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

15. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

16. prevádzkovanie výdajne stravy

17. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

18. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

19. prenájom hnuteľných vecí

20. administratívne služby

21. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

22. vedenie účtovníctva

23. prevádkovanie športových zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Gabriel Otil, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malá 2082/17, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 23.04.1970, Deň vzniku funkcie: 15.10.2010

Meno a priezvisko: Zoltán Lantai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mese utca 9, Názov obce: Budapešť, PSČ: 1121 , Štát: Maďarská republika , Dátum narodenia: 06.05.1966, Deň vzniku funkcie: 15.10.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a spoločnosť navonok zastupuje každý konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému alebo opečiatkovanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Zoltán Lantai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mese utca 9, Názov obce: Budapešť, PSČ: 1121 , Štát: Maďarská republika , Dátum narodenia: 06.05.1966

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Gabriel Otil, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malá 2082/17, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 23.04.1970

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1