Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R008315

OBCHODNÉ MENO: A-K-T Natural, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10667/T

SÍDLO:  Názov obce: Čierna Voda 431, PSČ: 925 06 

IČO: 36 224 588

DEŇ ZÁPISU: 10.11.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. podnikanie v poľnohospodárskej výrobe

3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

4. výroba - spracovanie osiva a sadiva

5. poskytovanie služieb mechanizmami

6. skladovanie - prevádzkovanie skladu v rozsahu voľnej živnosti

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

8. Prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ladislav Kádar, Bydlisko: Názov obce: Mostová 386, PSČ: 925 07 , Dátum narodenia: 24.02.1952, Deň vzniku funkcie: 10.11.1997

Meno a priezvisko: Dominik Szerda, Bydlisko: Názov obce: Mostová 386, PSČ: 925 07 , Dátum narodenia: 11.07.1995, Deň vzniku funkcie: 26.10.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Kádar, Bydlisko: Názov obce: Čierna Voda 515, PSČ: 925 06 , Dátum narodenia: 01.12.1978

Výška vkladu: 3 652,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 652,000000 EUR

Meno a priezvisko: Dominik Szerda, Bydlisko: Názov obce: Mostová 386, PSČ: 925 07 , Dátum narodenia: 11.07.1995

Výška vkladu:  996,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  996,000000 EUR

Meno a priezvisko: Nikolas Szerda, Bydlisko: Názov obce: Mostová 386, PSČ: 925 07 , Dátum narodenia: 31.08.1993

Výška vkladu:  996,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  996,000000 EUR

Meno a priezvisko: Michal Szerda, Bydlisko: Názov obce: Mostová 386, PSČ: 925 07 , Dátum narodenia: 22.04.2001

Výška vkladu:  996,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  996,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice sp.zn. N 481/97, Nz 414/97 zo dňa 04.09.1997 podľa slovenského práva.

2. Dodatkom č. 1 spísaným dňa 11.09.1998 do notárskej zápisnice Nz 553/98 bola zakladateľská listina prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z.

3. Notárska zápisnica NZ 256/02 a NZ 257/02 zo dňa 23.05.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1