Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trnava - Nové zápisy
R008311

OBCHODNÉ MENO: MP-Project s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 53199/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 1402/135, Názov obce: Jelka, PSČ: 925 23 

IČO: 55 137 466

DEŇ ZÁPISU: 13.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časť

2. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

3. Prenájom hnuteľných vecí

4. Administratívne služby

5. Čistiace a upratovacie služby

6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. Prípravné práce k realizácii stavby

11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

13. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Peter Mészáros, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 1402/135, Názov obce: Jelka, PSČ: 925 23 , Dátum narodenia: 18.06.1981, Deň vzniku funkcie: 13.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Mészáros, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 1402/135, Názov obce: Jelka, PSČ: 925 23 , Dátum narodenia: 18.06.1981

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1