Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R008444

OBCHODNÉ MENO: ZW energie, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 27996/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jerichov 1023, Názov obce: Brezolupy, PSČ: 957 01 

IČO: 47 100 915

DEŇ ZÁPISU: 10.04.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

2. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

3. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových

4. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

9. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu oprávnenia e.č. 851/4/2008-PZ-S,O (OU, OU1,M, R) - Bg 1.g3,h 1,h2

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Vladislav Zwias, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jerichov 1023, Názov obce: Brezolupy, PSČ: 957 01 , Dátum narodenia: 04.04.1959, Deň vzniku funkcie: 10.04.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vladislav Zwias, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jerichov 1023, Názov obce: Brezolupy, PSČ: 957 01 , Dátum narodenia: 04.04.1959

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1