Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R008442

OBCHODNÉ MENO: WOOD PRODUCT, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14291/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dibrovova 243/6, Názov obce: Stará Turá, PSČ: 916 01 

IČO: 36 332 402

DEŇ ZÁPISU: 13.01.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností

3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností

4. prieskum trhu a verejnej mienky

5. výroba jednoduchých výrobkov z dreva

6. vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Kuric, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dibrovova 243/6, Názov obce: Stará Turá, PSČ: 916 01 , Dátum narodenia: 27.12.1949, Deň vzniku funkcie: 13.01.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Kuric, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dibrovova 243/6, Názov obce: Stará Turá, PSČ: 916 01 , Dátum narodenia: 27.12.1949

Výška vkladu: 2 220,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 220,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Peter Kuric, Bydlisko: Názov obce: Lubina 402, PSČ: 916 12 , Dátum narodenia: 11.07.1977

Výška vkladu: 2 220,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 220,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Eva Kuricová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 3/16, Názov obce: Stará Turá, PSČ: 916 01 , Dátum narodenia: 14.03.1974

Výška vkladu: 2 220,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 220,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 660,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 660,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.12.2003 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1