Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R008434

OBCHODNÉ MENO: STAVOINVEST SLOVAKIA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16521/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Andreja Hlinku 29/34, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 

IČO: 36 352 098

DEŇ ZÁPISU: 03.03.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. prípravné práce pre stavbu, zemné výkopové a demolačné práce

3. maliarske a natieračské práce

4. stavebné výškové práce pomocou horolezeckej techniky v rozsahu voľných živností

5. čistiace a upratovacie práce

6. lešenárske práce

7. montáž sadrokartónu

8. tapetárske a sklenárske práce

9. zváranie kovových konštrukcií, zváračské práce

10. maloobchod v rozsahu voľných živností

11. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

12. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

13. čistenie kanalizácií v rozsahu voľných živností

14. reklamné činnosti

15. skladovanie

16. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb

17. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien

18. prenájom strojov a zariadení

19. ťažba a približovanie dreva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Anton Šamaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prosné 195, Názov obce: Udiča, PSČ: 018 01 , Dátum narodenia: 14.05.1965, Deň vzniku funkcie: 03.03.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná vo všetkých veciach samostatne. Za spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Anton Šamaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prosné 195, Názov obce: Udiča, PSČ: 018 01 

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dňa 02.01.2023 bolo Okresným súdom Trenčín začaté konanie o zrušení spoločnosti.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1