Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R008437

OBCHODNÉ MENO: TIMES NETWORKS s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18384/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábr. sv. Metoda 8, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 

IČO: 36 849 952

DEŇ ZÁPISU: 23.10.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb (fixná sieť, rádiová sieť - Prístup k internetu, Prenájom okruhov, Prenos dát, VoIP)

2. inštalácia a údržba telekomunikačných zariadení

3. montáž, inštalácia a údržba káblových rozvodov

4. inštalácia, kompletizácia a údržba počítačových sietí

5. inštalácia, kompletizácia a údržba výpočtovej a kancelárskej techniky bez zásahu do elektrických častí

6. montáž, údržba a rekonštrukcia elektrických zariadení

7. výroba rádiových zariadení

8. poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

9. výroba softvéru nepodliehajúca autorskému zákonu

10. automatizované spracovanie dát

11. poradenská činnosť v oblasti elektronických komunikácií

12. poradenská činnosť v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky

13. poradenská činnosť v oblasti počítačových sietí

14. projektovanie, inštalácia a údržba elektronických komunikačných sietí

15. organizovanie prezentácií, kurzov a školení v rozsahu voľných živností

16. reklamná a propagačná činnosť

17. prieskum trhu

18. prenájom hnuteľných vecí mimo zbraní

19. prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom

20. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

21. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

22. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností

23. sprostredkovanie telekomunikačných služieb

24. lízingová činnosť

25. prevádzkovanie internetovej čitárne

26. kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích, rozmnožovacích a laminovacích služieb)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ján Cibula, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégeho 874/11, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 12.10.1967, Deň vzniku funkcie: 23.10.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ján Cibula, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégeho 874/11, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 12.10.1967

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1