Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R008425

OBCHODNÉ MENO: Prvá správcovská, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21596/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malá okružná 938/20, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 01 

IČO: 36 403 318

DEŇ ZÁPISU: 09.01.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/

2. - sprostredkovateľská činnosť

3. - prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí

4. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

5. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/

6. - predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov, zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy

7. - pohostinská činosť

8. - poskytovanie prechodného ubytovania

9. - krajčírske služby, výroba vrchného ošatenia, výroba odevov

10. - vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb

11. - vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb

12. - uskutočňovanie stavieb a ich zmien

13. - výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Branislav Selveker, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malá okružná 938/20, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 01 , Dátum narodenia: 04.11.1977

Výška vkladu: 6 638,780000 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,780000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.11.2001 podľa par. 105 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb.

2. Dňa 31.12.2022 bolo Okresným súdom Trenčín začaté konanie o zrušení spoločnosti.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1