Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R008424

OBCHODNÉ MENO: PROTRON s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 27136/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súvoz 738/1, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 

IČO: 46 617 230

DEŇ ZÁPISU: 31.03.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

7. reklamné a propagačné služby

8. školiaca činnosť v rozsahu voľných živností

9. prenájom hnuteľných vecí

10. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

11. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

12. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

13. prieskum trhu a verejnej mienky

14. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

15. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

16. prípravné práce k realizácii stavby

17. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Martin Zigo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Brezinou 6348/90, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 11.02.1970, Deň vzniku funkcie: 26.06.2017

Meno a priezvisko: Ing. Július Mihálik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záblatská 461/23B, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 06 , Dátum narodenia: 10.06.1966, Deň vzniku funkcie: 18.09.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Martin Zigo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Brezinou 6348/90, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 11.02.1970

Výška vkladu: 7 200,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 200,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Peter Švec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gagarinova 201/16, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 41 , Dátum narodenia: 02.05.1971

Výška vkladu:  800,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  800,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

POVOLENIE REŠTRUKTURALIZAČNÉHO KONANIA

Povolenie konania: 12.04.2022

Okresný súd Trenčín uznesením č. k. 38R/3/2022-565 zo dňa 04.04.2022 povolil reštrukturalizáciu dlžníka obchodnej spoločnosti PROTRON s.r.o., so sídlom Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín, IČO 46 617 230 a ustanovil správcu. Právne účinky povolenia reštrukturalizácie nastali dňom 12.04.2022.

SKONČENIE REŠTRUKTURALIZAČNÉHO KONANIA

Skončenie reštrukturalizačného konania: 16.12.2022

Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 38R/3/2022-981 zo dňa 09.12.2022 potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka obchodnej spoločnosti PROTRON s.r.o. v reštrukturalizácii so sídlom Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín, IČO 46 617 230 a zároveň rozhodol o skončení reštrukturalizácie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.12.2022. Záväzná časť reštrukturalizačného plánu zaviedla nad dlžníkom dozornú správu, ktorej účinky nastali zverejnením oznámenia dozorného správcu o jej zavedení v Obchodnom vestníku až do zverejnenia oznamu o ukončení dozornej správy v Obchodnom vestníku dozorným správcom. Za dozorného správcu bol určený správca Ing. Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1