Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R008427

OBCHODNÉ MENO: Repa + partners, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26816/R

SÍDLO:  Názov obce: Soblahov 665, PSČ: 913 38 

IČO: 46 810 307

DEŇ ZÁPISU: 28.08.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

7. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Statické výpočty nosných konštrukcií a stavieb

9. Projektovanie stavieb, inžinierske konštrukcie a mosty

10. prípravné práce k realizácii stavby

11. výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Repa, Bydlisko: Názov obce: Soblahov 665, PSČ: 913 38 , Dátum narodenia: 08.01.1963, Deň vzniku funkcie: 28.08.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Lucia Holubková, Bydlisko: Názov obce: Soblahov 230, PSČ: 913 38 , Dátum narodenia: 15.05.1987, Deň vzniku funkcie: 13.02.2014

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista za spoločnosť jedná samostatne a podpisuje tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Repa, Bydlisko: Názov obce: Soblahov 665, PSČ: 913 38 , Dátum narodenia: 08.01.1963

Výška vkladu: 3 570,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 570,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Lucia Holubková, Bydlisko: Názov obce: Soblahov 230, PSČ: 913 38 , Dátum narodenia: 15.05.1987

Výška vkladu: 1 530,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 530,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 100,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 100,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1