Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R008429

OBCHODNÉ MENO: ROTIB, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16766/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Rázusa 884/42, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 

IČO: 36 362 948

DEŇ ZÁPISU: 26.05.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchod v rozsahu voľných živností

2. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností

4. penájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné, než základné služby

5. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností

6. poradenstvo v oblasti obchodu

7. vedenie účtovníctva

8. leasingová činnosť

9. vnútroštátna cestná nákladná doprava

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Róbert Ripka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Rázusa 884/42, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 27.03.1978, Deň vzniku funkcie: 26.05.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Ako konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Róbert Ripka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Rázusa 884/42, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 27.03.1978

Výška vkladu: 33 194,000000 EUR, Rozsah splatenia: 33 194,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 194,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 194,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1