Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R008422

OBCHODNÉ MENO: Prakasam Trade, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14639/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mojmírova 2/8, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 

IČO: 36 335 550

DEŇ ZÁPISU: 14.05.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Maľovanie a lakovanie

2. Sklenárske práce

3. Reklamná a propagačná činnosť

4. Rozmnožovanie tlačív a písomností

5. Organizovanie kultúrnych, spoločenských a kultúrnych podujatí

6. Organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľných živností

7. Vzdelávacia a školiaca činnosť v rozsahu voľných živností

8. Prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností

9. Prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom

10. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom - mimo nebezpečného odpadu

11. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

12. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom

13. Predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacotou do 10 lôžok

14. Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy

15. Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

16. Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

17. Montáž sadrokartónových systémov

18. Obkladačské práce

19. Podlahárske práce

20. Kladenie zámkovej dlažby

21. Zateplovanie budov

22. Zemné práce a terénne úpravy

23. Búracie a demolačné práce bez použitia trhavín

24. Úprava inetriérov v rozsahu voľných živností

25. Montáž okien a dverí

26. Osobná cestná doprava vykonávaná osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby

27. Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony

28. Manažérska činnosť

29. Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností

30. Čistiace a upratovacie práce

31. Vedenie účtovníctva

32. Administratívne práce

33. Maloobchod v rozsahu voľných živností

34. Veľkoobchod v rozsahu voľných živností

35. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

36. Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Funkcia: konateľ, Meno a priezvisko: Ing. Zoltán Baláž, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mojmírova 2/8, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 28.05.1951, Deň vzniku funkcie: 14.05.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná samostatne v celom rozsahu.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Zoltán Baláž, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mojmírova 2/8, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 28.05.1951

Výška vkladu: 3 385,779726 EUR, Rozsah splatenia: 3 385,779726 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Eva Balážová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mojmírova 2/8, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 17.02.1961

Výška vkladu: 3 253,004050 EUR, Rozsah splatenia: 3 253,004050 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1