Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R008432

OBCHODNÉ MENO: SIDALOK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14509/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odbojárska 640/640, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 

IČO: 36 334 375

DEŇ ZÁPISU: 01.04.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kovoobrábanie

2. zámočníctvo

3. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

4. maloobchod v rozsahu voľných živností

5. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

6. reklamné činnosti

7. maliarske a natieračské práce

8. prípravné práce pre stavbu

9. demolácie a zemné práce

10. sekretárske práce

11. výroba a montáž oceľových konštrukcií

12. predaj nápojov na priamu konzumáciu

13. interiérové a exteriérové úpravy stavieb v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Oleš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odbojárska 640/32, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 , Dátum narodenia: 27.11.1969, Deň vzniku funkcie: 01.04.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Oleš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odbojárska 640/32, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 , Dátum narodenia: 27.11.1969

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1