Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R008430

OBCHODNÉ MENO: S.I.M. EU, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 35138/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jilemnického 532/2, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 

IČO: 51 046 709

DEŇ ZÁPISU: 11.08.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

7. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

8. Dizajnérske činnosti

9. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

10. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

11. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

12. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

13. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

14. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

15. Prenájom hnuteľných vecí

16. Administratívne služby

17. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

18. Faktoring a forfaiting

19. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

20. Vývoj a výroba výrobkov obranného priemyslu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Juraj Vlčanský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Považské Podhradie 395, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 04 , Dátum narodenia: 30.01.1973, Deň vzniku funkcie: 14.07.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Dušan Herda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 524/9, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , Dátum narodenia: 20.01.1942

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1