Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R008416

OBCHODNÉ MENO: OXA projekt, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37604/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 1946, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 

IČO: 52 154 688

DEŇ ZÁPISU: 12.01.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

2. prenájom hnuteľných vecí

3. čistiace a upratovacie práce

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jozef Buday, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podmanín 69, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 21.07.1978, Deň vzniku funkcie: 12.01.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Buday, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podmanín 69, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 21.07.1978

Výška vkladu: 2 550,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 550,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 000511E/CORP/2022, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 16.12.2022

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia,a.s. organizačná zložka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šancová 1/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 813 33 , IČO 47 251 336

Meno a priezvisko: Stanislava Budayová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podmanín 69, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 01.02.1978

Výška vkladu: 2 450,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 450,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 000511F/CORP/2022, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 16.12.2022

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. organizačná zložka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia ,a.s. pobočka zahraničnej banky, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šancová 1/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 813 33 , IČO 47 251 336

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1