Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R008420

OBCHODNÉ MENO: POLANIMO s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17268/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hájska 927/20, Názov obce: Lehota pod Vtáčnikom, PSČ: 972 42 

IČO: 36 702 013

DEŇ ZÁPISU: 24.11.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností

4. sprostredkovanie poľnohospodárskej výroby v rozsahu voľných živností

5. sprostredkovanie služieb v oblasti poľnohospodárskej výroby

6. prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení

7. podnikateľské poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva

8. reklamná a propagačná činnosť

9. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

10. prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom

11. zabezpečovanie služieb spojených so správou, prevádzkou a prenájmom nehnuteľností v rozsahu voľných živností

12. prenájom nehnuteľností

13. poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja a činnosti odborného lesného hospodára

14. prípravné práce k realizácii stavby

15. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

16. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

17. skladovanie

18. prenájom hnuteľných vecí

19. administratívne služby

20. vedenie účtovníctva

21. čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Daniel Frauenschuh, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Riečna ulica 1876/10, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 21.10.1975, Deň vzniku funkcie: 18.03.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje každý konateľ samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Mag. Johannes Friedrich Aichinger, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Neufahrnerstrasse 101, Názov obce: Marchtrenk, PSČ: 4614 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 25.06.1970, Deň vzniku funkcie: 10.06.2014

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista je oprávnený za spoločnosť konať a podpisovať samostatne. Prokurista je oprávnený scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Wiesleitnerhof-Privatstiftung, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Neufahrnerstrasse 101, Názov obce: Marchtrenk, PSČ: 4614 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN 160785 z

Výška vkladu: 26 560,000000 EUR, Rozsah splatenia: 26 560,000000 EUR

Obchodné meno/názov: DF-Agroproduktion s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hájska 20, PSČ: 972 42 , IČO 47 736 674

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR, Záložné právo Záložnou zmluvou o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 22.07.2019 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel v prospech Raiffeisenbank Wels eGen, so sídlom Kaiser-Josef-Platz 58, 4600 Wels, Rakúska republika

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 200,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1