Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R008415

OBCHODNÉ MENO: Obtion, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18473/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám.slobody 22, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 

IČO: 43 765 815

DEŇ ZÁPISU: 16.11.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

2. maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností

4. reklamná a propagačná činnosť

5. prenájom hnuteľných vecí mimo zbraní

6. prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené

7. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

8. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t

9. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Radoslav Cachovan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 501/34, Názov obce: Lazany, PSČ: 972 11 , Dátum narodenia: 19.06.1973, Deň vzniku funkcie: 16.11.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Radoslav Cachovan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 501/34, Názov obce: Lazany, PSČ: 972 11 , Dátum narodenia: 19.06.1973

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1