Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R008412

OBCHODNÉ MENO: NeuroMedica s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22447/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mládežnícka 2174, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 

IČO: 45 296 944

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom źivnosti /veľkoobchod/

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

5. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

6. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4

7. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

8. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

9. Zadávanie klinického skúšania liečiv

10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. Poskytovanie sociálnych služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Rudolf Cigánik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hliny 1422/28, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 26.02.1971, Deň vzniku funkcie: 06.09.2019

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná prokurista samostatne. Prokurista sa podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Rudolf Cigánik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hliny 1422/28, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dňa 31.12.2022 bolo Okresným súdom Trenčín začaté konanie o zrušení spoločnosti.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1